Historik

 

Kort historik om Gravmark

År 1750 fanns det två nybyggen i Gravmark, 1777 fanns det fyra med sammanlagt 12 personer.

1850 fick Gravmark sin landsväg och 1881 hölls byns första skolexamen. Antalet elever var då 21. År 1886 bodde det 57 personer i byn, fördelat på 9 hushåll. 1889 hade antalet personer växt till 120  i själva byn, medan ”omlandet” hade 161 invånare.

1932 påbörjades arbetet med att uppföra en skolbyggnad i Gravmark. Birger Lundgren, en av de som byggde skolan berättar:

Karl Eklund, fd gästgivare  och innehavare av byns telefonväxel, hemmansägare Israel Johansson och handelsman Elias Nyberg var de tre herrar som bekostade bygget.

Dessa hade en överenskommelse med Sävar kommun att efter färdigställandet skulle kommunen sköta driften av skolan. Byggmästarna Forsberg& Nilsson, Umeå, murarmästare Konrad Bäckström, Sävar samt Johan och Birger Lundgren uppförde hela skolbyggnaden. Timlönen minns Birger, låg väl på  cirka 65 öre timmen.

Den första folkskolelärarinnan var Gunvor Bäckström medan Mats Nilsson blev den sista läraren som undervisade vid den då 60 år gamla skolan.

Examensdagen i juni 1993 upphörde verksamheten i Gravmarks skola. kommundelsnämdens ordförande, Berndt Andersson, som under åren 1975-76 engagerat sig för skolans framtid och genom detta kommit att intressera sig för politiken, blev den som till sist, var tvungen att hålla i klubban när Sävar KDN beslutade om nerläggningen.

Men Gravmarkortens byalag  hade länge diskuterat möjligheterna att försöka  få tag på ett hus, som kunde användas till olika aktiviteter, så när tillfälle gavs, togs kontakt med fastighetskontoret för att höra om byalaget kunde  ta över den nedlagda skolan för en billig penning. 1000 skulle det kosta och snabbt var de pengarna inbetalda och huset var vårt

Söndagen den  November 1993 hölls invigningen av bygdegården. En namntävling hade utlysts och förslaget kläppstugan vann

En mängd olika aktiviteter har hållits under åren. Förutom föreningens egna och andra föreningars möten, har man bedrivit kursverksamhet av olika slag,man har gympat, vävt, serverat julbord, visat film för barnen, dansat ut jular, firat valborgsmässoaftnar och mycket, mycket annat.